banner

Välkommen till oss

Om skolan

Lemlands grundskola är en lågstadieskola i Lemlands kommun på Åland. För åländska förhållanden är skolan relativt stor. Detta läsår, 2023-2024, går 147 elever i vår skola och med samtliga timlärare inräknade undervisar 14 lärare, 10 assistenter, 1 NPF-handledare och 1 fritidspedagog.
Själva skolbyggnaden har byggts till ett flertal gånger. 2012 blev vår nya gymnastiksal Valbohallen klar. 2014 slutfördes ombyggnaden av köket och matsalen, specialundervisning, syslöjd och läsloftet. Från och med januari 2018 flyttade fritidshemsverksamheten in i fastighetsskötarnas fd lokaler som under våren 2023 behövde utrymmas p.g.a. dålig inomhusluft. Verksamheten flyttar in till ett vindsutrytmme i ungdomslokalen Valborg från höstterminen 2023. Sommaren 2019 renoverades två klassrum.

Skoldistrikt

Lemlands kommun ingår i ett större skoldistrikt, Södra Ålands Utbildningsdistrikt, tillsammans med fyra andra faståländska kommuner. Distriktet har en gemensam högstadieskola, Kyrkby högstadieskola, som ligger i Jomala kommun. Kommunens skoladministration sköts från distriktets gemensamma skolkansli. Där är också distriktets utbildningschef stationerad.

 

Adressuppgifter

Skolans adress:

Lemlands grundskola

Skolvägen 3

AX-22610 Lemland

Tfn: 018-34950

 

Hitta hit!